อ้วน เมืองนนท์


            อ้วน เมืองนนท์ ผู้ช่วยโปรโมเตอร์ศึกจิตรเม
ืองนนท์และผู้ดูแลค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ หัวใจวายเฉียบพลันเสียชีวิตแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ขณะชมมวยตู้ที่บ้านพัก